• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Informacje o akcie oskrażenia

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. akt V Ds. 18/14, prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu pod sygn. RSD 430/13, przeciwko Ewie C. – byłemu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu – podejrzanej o popełnienie czynów z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, że w dniu 14 marca 2019 roku skierowano do Sądu Okręgowego III Wydziału Karnego   w Świdnicy akt oskarżenia.

W związku z tym pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk), a nadto, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, pokrzywdzony może złożyć wniosek o nałożenie na oskarżoną obowiązku naprawienia szkody, o którym mowa w art. 46 § 1 kk.

W wypadku złożenia przez oskarżoną przed doręczeniem jej zawiadomienia o terminie rozprawy wniosku o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie wobec niej określonej kary, środków karnych i kompensacyjnych (art. 338a kpk), o terminie posiedzenia w tym przedmiocie Sąd zawiadamia strony i pokrzywdzonego, przesyłając odpis wniosku. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie (art. 343a § 3 kpk).