• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Używanie w mediach sformułowań krzywdzących naród polski

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach w tym mediach społecznościowych sformułowań podobnych lub zbliżonych do określenia: „polski obóz koncentracyjny” Prokurator Okręgowy w Świdnicy informuje o możliwości wytoczenia przez osoby pokrzywdzone przez użycie tych sformułowań, powództwa o naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 23 k.c. i art. 24 § 1 k.c. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 55 k.p.c. prokurator może wytoczyć takie powództwo na rzecz oznaczonej osoby, pokrzywdzonej ww. sformułowaniami.