Skargi i wnioski

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oraz podległe jej jednostki przyjmują i załatwiają skargi, wnioski oraz wszelkie pisma i dokumenty mogą być składane:

  • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okregowej lub jednostkach podległych w formie pisemnej,
  • pocztą na niżej wskazany adres,
  • faksu
  • na adres poczty elektronicznej biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl, a także ustnie do protokołu.

 

Dane teleadresowe

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

ul. 1 Maja 21

58-100 Świdnica
 

tel. 74 8503400
fax 74 8520257