Apel o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych w sprawie PR 3 Ds. 167.2019

Apel o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych w sprawie o kierowania gróźb karalnych, za pośrednictwem łączy telefonicznych kierowanych pod adresem osób fizycznych m. in. adwokatów, notariuszy, przdsiębiorców oraz osób zatrudnionych w instytucjach publicznych. Dochodzenie nadzoruje Prouratura Rejonowa w Świdnicy pod nr PR 3 Ds. 267.2019

załącznik: