Kierownictwo

Prokurator Okręgowy - Wiesław Dworczak

  • jest przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
  • prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz w stosunku do Prokuratorów Rejonowych w Świdnicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Ząbkowicach, Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej.
  • sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, podejmując niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji ich zadań służbowych. oraz sprawuje
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II Organizacyjno - Sądowego, z wyłaczeniem nadzoru nad pracą Działu Sądowego oraz nadzoru w zakresie prowadzonych przez prokuratorów Wydziału II postepowań karnych.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Zbigniew Kata

  • w zakresie przyznanych mu kompetencji jest bezpośrednim przełozonym prokuratorów wykonujacych czynności słuzbowe w Prokuraturze okregowej w Świdnicy i prokuratorów rejonowych kierujących jednostkami okregu świdnickiego 
  • zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Dział Sądowy, w tym także w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych
  • sprawuje bezpośredni nadzór nad praca Wydziałi I Śledczego