SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO VII WB 261.29.2018

„Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu Pl. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2”