Aktualne

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowe - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego I oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1.

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Kompleksowe wykonywanie uslim porzadkowo - czystościowych w budynkach Prokuralur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Mauistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

PO_VII_WB_261_14_2021 - Ogłoszenie - Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo - czystościowych

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego I oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Mauistrackim 7 i Działu Ślcdczeąo przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

PO_VII_WB_261_13_2021_ Ochrona obiektów  Prokuratury Rejonowej w  Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie  przy ul. Rolnej 1

Wyniki konkursu na staż urzędniczy w prokurautrach okręgu świdnickiego 

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w Dzierżoniowie ul.Rolna 1 i Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działań Prokuratur Rejonowych w : Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzenia sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim7

Wykonanie uslug przechowywania zwlok i szczatkow ludzkich wraz z udostepnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzenia sekcji zwlok wraz z pomoca techniczna z obszarow dzialania Prokuratury Rejonowej w Walbrzychu przy Pl. Magistrackim 7

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków Iudzkieli oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w Dzierżoniowie ul. Rolna I i Ząbkowicach SI.ul. Niepodległości 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 Pzp pn. : Wykonanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzenia sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w Dzierżoniowie ul. Rolna 1 i Ząbkowicach Śląskich ul. Niepodległości 2

PO VII WB 261.6.2021 - zamówienie na przewóz i przechowywanie zwłok oraz szczątków ludzkich z terenu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku oraz Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej

PO VII WB 261.5.2021 - zamówienie na przewóz i przechowywanie zwłok oraz szczątków ludzkich z terenu Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu

PO VII WB 261.4.2021 - zamówienie na przewóz i przechowywanie zwłok oraz szczątków ludzkich z terenów Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie i Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzenia sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w : Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4

PO VII WB 261.20.2020 - Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu PI. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul.Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

PO VII WB 261.22.2020 - Informacja z otwarcia ofert przewóz i przechowywanie zwłok

PO VII WB 261.23.2020 - Ogłoszenie oraz SIWZ - przechowywanie zwłok

PO VII WB 261.21.2020 - Ogłoszenie przewóz i przechowywanie zwłok - Informacja o unieważnienieu przetargu

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku Pl. Chrobrego 20

 

PO VII WB 261.22.2020 - Ogłoszenie przewóz i przechowywanie zwłok wraz z SIWZ

PO VII WB 261.20.2020 - Wyniki ochrona Prok. Okręgowa

PO VII WB 261.21.2020 - Ogłoszenie oraz SIWZ przechowywanie zwłok i pomoc przy sekcji

PO VII WB 261.20.2020 - Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy - Informacja z otwarcia ofert

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zanikowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1_SIWZ_PO_VII_WB_261_20_2020 

PO VII WB 261.19.2020 - Ogłoszenie oraz SIWZ - Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy oraz Prokuratury Rejonowej w Kłodzku

Szczegóły w załącznikach

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu Pl. Magistrackim 7 i przy ul. Kilińskiego 1, Dzierżoniowie ul. Rolnej 1, Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskie 4.  

PO_VI_WB_261_17_2020_Informacja z otwarcia ofert

PO_VII_WB_261_17_2020_Aneks_1

PO_VII_WB_261_16_2020_Wyniki

PO_VI_WB_261_17_2020_Ogłosznie sprzątanie zewnętrzne oraz SIWZ

PO_VII_WB_261_16_2020

Informacja z otwarcia ofert

PO_VII_WB_261_16_2020 - ANEKS nr 1 do SIWZ - Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.Sempołowskiej 4

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach

Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.

Sempołowskiej 4

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PO_VII_WB_261_13_2020

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20. a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

PO VII WB 261.13.2020 - ANEKS nr 1 - Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja

PO VII WB 261.13.2020

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków  Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku  przy Pl. Chrobrego 20,  a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych" - PO VII WB 261.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych"

 

PO VII WB 261.10.2020

Aneks nr 2 do zamówienia - Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Załączniki oraz Aneks nr 1 do zamówienia - Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Plan zamówien publicznych objętych przepisami ustawy Pzp 2020

Zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne.

Wyniki przetargu - Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Aneks 1. Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4" 

Prokuratura  okregowa w Świdnicy ul. 1 Maja 21 informuje, iż postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone są w systemie elektronicznym.

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy ul. Chrobrego 20 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynków Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 oraz z budynku Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

„Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21 oraz z budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy przy ul.Zamkowej 2” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Kompleksowa dostawa gzu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego.

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego"

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych na potrzeby prokuratur okręgu świdnickiego.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów
grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Swidnicy przy ul. I Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowe wykonywanie usluu por/ądkowo — czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej I

Kompleksowe wykonywanie usluu porzadkowo - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskieao 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i  w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i DziałuŚledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów  Prokuratury Rejonowej w  Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie  przy ul. Rolnej 1

Plany zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na rok  2019

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - PO_VII_WB_261_30_18

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu PI. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempolowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2. Wałbrzychu PI. Magistracki 7. Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy KI. przy ul. Sempołowskiej 4

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną  z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4”

„Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu Pl. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2” 

Wykonywanie kompleksowych usłim serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarck, kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeńiu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Wykonywanie kompleksowych usłua serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarek. kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych  sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych,  niszczarek, kserokopiarek  oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i przy ul. Kilińskiego 1. Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempolowskiei 4

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w:Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i przy ul. Kilińskiego 1. Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. Ząbkowicach Śl. przy ul.Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiei 4

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu  przy Pl. Magistrackim 7 i  przy ul. Kilińskiego 1, Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4

Ochrona obiektu  Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku Pl. Chrobrego 20

Kompleksowe wykonywanie usług porządkową - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz Bystrzycy KI. przy ul. Sempołowskiei 4

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo-czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

"Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci”

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.

Kompleksowe wykonywanie usług porzadkowo - czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul.Zamkowa 2

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7

„Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul.Zamkowa 2

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7

Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowi przy ul. Rolnej 1.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

„Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku

Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

„Remont ogrodzenia terenu posesji  budynku Prokuratury Rejonowej

 w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7”

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21.

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej

 w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych  dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego.

Remont ogrodzenia terenu posesji  budynku Prokuratury Rejonowej  w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

PO_VII_WB_261_15_2017

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i  w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl.Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1.