• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Aktualne

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach

Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul.

Sempołowskiej 4

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PO_VII_WB_261_13_2020

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20. a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

PO VII WB 261.13.2020 - ANEKS nr 1 - Wyjaśnienie i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja

PO VII WB 261.13.2020

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków  Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku  przy Pl. Chrobrego 20,  a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja

Zawiadomienie o wyniku postępowania - Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych" - PO VII WB 261.10.2020

Informacja z otwarcia ofert - Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych"

 

PO VII WB 261.10.2020

Aneks nr 2 do zamówienia - Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Załączniki oraz Aneks nr 1 do zamówienia - Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy: „Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2”

Plan zamówien publicznych objętych przepisami ustawy Pzp 2020

Zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne.

Wyniki przetargu - Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Aneks 1. Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Wykonywanie usług w zakresie kompleksowego serwisu kserokopiarek marki Oce oraz urządzeń wielofunkcyjnych marki Canon będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego.

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4" 

Prokuratura  okregowa w Świdnicy ul. 1 Maja 21 informuje, iż postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone są w systemie elektronicznym.

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Kłodzku przy ul. Chrobrego 20 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynków Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 oraz z budynku Działu Śledczego Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

„Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21 oraz z budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy przy ul.Zamkowej 2” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Kompleksowa dostawa gzu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego.

"Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego"

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych na potrzeby prokuratur okręgu świdnickiego.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów
grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Swidnicy przy ul. I Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowe wykonywanie usluu por/ądkowo — czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej I

Kompleksowe wykonywanie usluu porzadkowo - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskieao 1 oraz w Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i  w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 i Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i DziałuŚledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1

Ochrona obiektów  Prokuratury Rejonowej w  Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i Działu Śledczego przy ul. Kilińskiego 1 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie  przy ul. Rolnej 1

Plany zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na rok  2019

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - PO_VII_WB_261_30_18

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu PI. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempolowskiei 4

Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2. Wałbrzychu PI. Magistracki 7. Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczna z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy PI. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy KI. przy ul. Sempołowskiej 4

Wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich oraz udostępnienie sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną  z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4”

„Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich oraz wykonywanie usług przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wraz z udostępnieniem sali sekcyjnej celem przeprowadzania sekcji zwłok wraz z pomocą techniczną z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Świdnicy ul. Zamkowa 2, Wałbrzychu Pl. Magistracki 7, Dzierżoniowie ul. Rolna 1 oraz Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2” 

Wykonywanie kompleksowych usłim serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarck, kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeńiu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Wykonywanie kompleksowych usłua serwisowych sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, niszczarek. kserokopiarek oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Wykonywanie kompleksowych usług serwisowych  sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych,  niszczarek, kserokopiarek  oraz faksów będących na wyposażeniu jednostek prokuratur okręgu świdnickiego

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i przy ul. Kilińskiego 1. Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempolowskiei 4

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w:Wałbrzychu przy PI. Magistrackim 7 i przy ul. Kilińskiego 1. Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1. Ząbkowicach Śl. przy ul.Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiei 4

Ochrona obiektu Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku PI. Chrobrego 20

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w: Wałbrzychu  przy Pl. Magistrackim 7 i  przy ul. Kilińskiego 1, Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1, Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4

Ochrona obiektu  Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2 oraz obiektu Prokuratury Rejonowej w Kłodzku Pl. Chrobrego 20

Kompleksowe wykonywanie usług porządkową - czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz Bystrzycy KI. przy ul. Sempołowskiei 4

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo-czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynkach Prokuratur Rejonowych w Ząbkowicach Śl. przy ul. Niepodległości 2 oraz w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych przyległych do budynków Prokuratur Rejonowych w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2 oraz w Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20, a także Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

"Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci”

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.

Kompleksowe wykonywanie usług porzadkowo - czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul.Zamkowa 2

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7

„Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy ul. 1 Maja 21 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul.Zamkowa 2

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7

Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowi przy ul. Rolnej 1.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

„Dostawa i wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w kotłowni budynku

Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1”

„Remont ogrodzenia terenu posesji  budynku Prokuratury Rejonowej

 w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 7”

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21.

Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Całodobowa ochrona siedziby  Prokuratury Okręgowej

 w Świdnicy  przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Remont ogrodzenia terenu posesji budynku Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych  dla potrzeb prokuratur okręgu świdnickiego.

Remont ogrodzenia terenu posesji  budynku Prokuratury Rejonowej  w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 2.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21

PO_VII_WB_261_15_2017

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl. Magistrackim 7 i  w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Budowa windy osobowej w budynku Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21.

Kompleksowe wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w budynku Prokuratury Rejonowej Kłodzku przy Pl. Chrobrego 20 oraz w budynkach Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przy Pl.Magistrackim 7 i w Dziale Śledczym przy ul. Kilińskiego 1.