Oferty pracy

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy

Lista kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy

Uprzejmie informujemy, że na wniosek osoby zainteresowanej Prokuratura Okręgowa w Świdnicy udostępnia do wglądu testy oraz pytania pisemne z II etapu konkursu na stanowisko Asystenta Prokuratoraz 2017 roku.

Szczegóły w załączniku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na 3 stanowiska asystenta prokuratora w prokuraturach okręgu świdnickiego.

Kwestionariusz Osobowy.

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Świdnicy o naborze na stanowisko asystenta prokuratora w PR w Kłodzku,