PO_VII_WB_261_16_18_Aneks_Nr1-WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku z prokuratur okręgu świdnickiego oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci"

ZałącznikRozmiar
PDF icon po_vii_wb_261_16_18_aneks1.pdf513.06 KB