Rachunki bankowe

Dochody Skarbu Państwa (m. in. wpłaty z tytułu opłat kancelaryjnych - ksero, najem pokoi)

58 1010 1674 0054 1222 3100 0000

 

Sumy depozytowe w walucie polskiej (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

47 1010 1674 0054 1213 9120 0000

 

Sumy depozytowe w walucie USD (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

92 1010 1674 0054 1215 7178 7000

 

Sumy depozytowe w walucie EUR (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

97 1010 1674 0054 1215 7197 8000

 

Sumy depozytowe w walucie GBP (wpłaty poręczeń i zabezpieczeń)

24 1010 1674 0054 1215 7178 9000